structure diagram

struktuuriskeem

olemus
staatikaskeem kontekstist sõltuvas tähenduses

ISO 29845:
skeem, mis näitab seoseid objektide vahel
süsteemis või tootes eri vaatepunktidest ja
on graafiliselt esitatud hierarhilise puuna
= chart which shows the relation between different objects in a system or a product from different points of view presented graphically as a hierarchical tree

ISO/IEC 2382:
skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis moodulid, tegevused või muud olemid ning näitab, kuidas suuremad või üldisemad olemid jagunevad väiksemateks spetsiifilisemateks olemiteks
= a diagram that identifies the modules, activities, or other entities in a system or program and shows how larger or more general entities break down into smaller, more specific entities
07-1e.gif

07-1i.gif

näide
UML: struktuuri kirjeldav skeemitüüp, alaliigid on
- klassiskeem
- liitstruktuuriskeem
- komponendiskeem
- evitusskeem
- objektiskeem
- paketiskeem

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/22358/structure-diagram

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/structure-diagram

https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/behavior-vs-structural-diagram/

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_structure_diagram

http://npdbook.com/engineering-concepts/function-structure-diagram/

vt ka
- andmestruktuuriskeem
- liitstruktuuriskeem

Toimub laadimine

structure diagram

struktuuriskeem

olemus
staatikaskeem kontekstist sõltuvas tähenduses

ISO 29845:
skeem, mis näitab seoseid objektide vahel
süsteemis või tootes eri vaatepunktidest ja
on graafiliselt esitatud hierarhilise puuna
= chart which shows the relation between different objects in a system or a product from different points of view presented graphically as a hierarchical tree

ISO/IEC 2382:
skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis moodulid, tegevused või muud olemid ning näitab, kuidas suuremad või üldisemad olemid jagunevad väiksemateks spetsiifilisemateks olemiteks
= a diagram that identifies the modules, activities, or other entities in a system or program and shows how larger or more general entities break down into smaller, more specific entities
07-1e.gif

07-1i.gif

näide
UML: struktuuri kirjeldav skeemitüüp, alaliigid on
- klassiskeem
- liitstruktuuriskeem
- komponendiskeem
- evitusskeem
- objektiskeem
- paketiskeem

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/22358/structure-diagram

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/structure-diagram

https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/behavior-vs-structural-diagram/

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_structure_diagram

http://npdbook.com/engineering-concepts/function-structure-diagram/

vt ka
- andmestruktuuriskeem
- liitstruktuuriskeem

Palun oodake...

Tõrge

structure diagram

struktuuriskeem

olemus
staatikaskeem kontekstist sõltuvas tähenduses

ISO 29845:
skeem, mis näitab seoseid objektide vahel
süsteemis või tootes eri vaatepunktidest ja
on graafiliselt esitatud hierarhilise puuna
= chart which shows the relation between different objects in a system or a product from different points of view presented graphically as a hierarchical tree

ISO/IEC 2382:
skeem, mis identifitseerib süsteemis või programmis moodulid, tegevused või muud olemid ning näitab, kuidas suuremad või üldisemad olemid jagunevad väiksemateks spetsiifilisemateks olemiteks
= a diagram that identifies the modules, activities, or other entities in a system or program and shows how larger or more general entities break down into smaller, more specific entities
07-1e.gif

07-1i.gif

näide
UML: struktuuri kirjeldav skeemitüüp, alaliigid on
- klassiskeem
- liitstruktuuriskeem
- komponendiskeem
- evitusskeem
- objektiskeem
- paketiskeem

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/22358/structure-diagram

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/structure-diagram

https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/behavior-vs-structural-diagram/

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_structure_diagram

http://npdbook.com/engineering-concepts/function-structure-diagram/

vt ka
- andmestruktuuriskeem
- liitstruktuuriskeem

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!