sentence (1)

lause (1)

olemus
ISO 24615, ISO/IEC 30122:
omavahel seotud rühm sõnavorme, mis
sisaldab loogilist kinnitust,
tavaliselt väljendab täielikku mõtet ja
moodustab suhtlusstruktuuri põhiüksuse
= related group of word forms containing a predication, usually expressing a complete thought and forming the basic unit of discourse structure

ISO/IEC 2382:
lingivistiline tarind kontseptuaalskeemikeeles,
väljendab propositsiooni
= linguistic construct in a conceptual schema language that expresses a proposition

ISO/IEC 19763:
tõeväärtusega deklaratsioon
= statement that has a truth value

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(linguistics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(mathematical_logic)

vt ka
- lause (2)
- osalause

Toimub laadimine

sentence (1)

lause (1)

olemus
ISO 24615, ISO/IEC 30122:
omavahel seotud rühm sõnavorme, mis
sisaldab loogilist kinnitust,
tavaliselt väljendab täielikku mõtet ja
moodustab suhtlusstruktuuri põhiüksuse
= related group of word forms containing a predication, usually expressing a complete thought and forming the basic unit of discourse structure

ISO/IEC 2382:
lingivistiline tarind kontseptuaalskeemikeeles,
väljendab propositsiooni
= linguistic construct in a conceptual schema language that expresses a proposition

ISO/IEC 19763:
tõeväärtusega deklaratsioon
= statement that has a truth value

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(linguistics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(mathematical_logic)

vt ka
- lause (2)
- osalause

Palun oodake...

Tõrge

sentence (1)

lause (1)

olemus
ISO 24615, ISO/IEC 30122:
omavahel seotud rühm sõnavorme, mis
sisaldab loogilist kinnitust,
tavaliselt väljendab täielikku mõtet ja
moodustab suhtlusstruktuuri põhiüksuse
= related group of word forms containing a predication, usually expressing a complete thought and forming the basic unit of discourse structure

ISO/IEC 2382:
lingivistiline tarind kontseptuaalskeemikeeles,
väljendab propositsiooni
= linguistic construct in a conceptual schema language that expresses a proposition

ISO/IEC 19763:
tõeväärtusega deklaratsioon
= statement that has a truth value

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(linguistics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(mathematical_logic)

vt ka
- lause (2)
- osalause

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!