security association

turvaühend

olemus
(a) turvaline seos suhtlevate olemite vahel
ISO/IEC 10736 jt:
seos suhtlevate turvalise side ühisatribuutidega olemite vahel
= the relationship between communicating entities for which there exists corresponding SA-Attributes

(b) kahe võrguolemi vahelise turvalise side ühisatribuutide kogum võrguprotokollides, võib sisaldada näiteks krüptoalgoritmi ja selle tööviisi, liikluse krüpteerimise võtit, mõningaid edastusparameetreid
= a set of common attributes in network protocols for secure communication between two network entities

(c) vastav simplekskanal ja loogiline ühendus
= a corresponding simplex channel and a logical connection

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_association

http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/ee4_network_security/L15IPSec.pdf

standardid
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4301

vt ka
- turvaühendi identifikaator

Toimub laadimine

security association

turvaühend

olemus
(a) turvaline seos suhtlevate olemite vahel
ISO/IEC 10736 jt:
seos suhtlevate turvalise side ühisatribuutidega olemite vahel
= the relationship between communicating entities for which there exists corresponding SA-Attributes

(b) kahe võrguolemi vahelise turvalise side ühisatribuutide kogum võrguprotokollides, võib sisaldada näiteks krüptoalgoritmi ja selle tööviisi, liikluse krüpteerimise võtit, mõningaid edastusparameetreid
= a set of common attributes in network protocols for secure communication between two network entities

(c) vastav simplekskanal ja loogiline ühendus
= a corresponding simplex channel and a logical connection

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_association

http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/ee4_network_security/L15IPSec.pdf

standardid
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4301

vt ka
- turvaühendi identifikaator

Palun oodake...

Tõrge

security association

turvaühend

olemus
(a) turvaline seos suhtlevate olemite vahel
ISO/IEC 10736 jt:
seos suhtlevate turvalise side ühisatribuutidega olemite vahel
= the relationship between communicating entities for which there exists corresponding SA-Attributes

(b) kahe võrguolemi vahelise turvalise side ühisatribuutide kogum võrguprotokollides, võib sisaldada näiteks krüptoalgoritmi ja selle tööviisi, liikluse krüpteerimise võtit, mõningaid edastusparameetreid
= a set of common attributes in network protocols for secure communication between two network entities

(c) vastav simplekskanal ja loogiline ühendus
= a corresponding simplex channel and a logical connection

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_association

http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/ee4_network_security/L15IPSec.pdf

standardid
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4301

vt ka
- turvaühendi identifikaator

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!