state diagram

olekuskeem

olemus
olekumasinat esitav skeem

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
skeem, mis näitab
süsteemi või komponendi võimalikke olekuid
ja sündmusi või asjaolusid, mis
viivad ühest olekust teise
=
diagram that depicts the state that a system or component can assume, and shows the events or circumstances that cause or result from a change from one state to another

UML:
sündmustest tulenevaid olekusiirdeid kirjeldav skeem
= a diagram specifying the behavior of an object during its lifetime in response to events

näiteid
https://training-course-material.com/images/4/4a/UML_2_State_Machine_Example.png

http://www.uml-diagrams.org/state-machine-diagrams-examples.html

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/16446/state-diagram

https://en.wikipedia.org/wiki/State_diagram

https://en.wikipedia.org/wiki/UML_state_machine

https://sparxsystems.com/resources/tutorials/uml2/state-diagram.html

vt ka
- Hareli olekuskeem

Toimub laadimine

state diagram

olekuskeem

olemus
olekumasinat esitav skeem

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
skeem, mis näitab
süsteemi või komponendi võimalikke olekuid
ja sündmusi või asjaolusid, mis
viivad ühest olekust teise
=
diagram that depicts the state that a system or component can assume, and shows the events or circumstances that cause or result from a change from one state to another

UML:
sündmustest tulenevaid olekusiirdeid kirjeldav skeem
= a diagram specifying the behavior of an object during its lifetime in response to events

näiteid
https://training-course-material.com/images/4/4a/UML_2_State_Machine_Example.png

http://www.uml-diagrams.org/state-machine-diagrams-examples.html

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/16446/state-diagram

https://en.wikipedia.org/wiki/State_diagram

https://en.wikipedia.org/wiki/UML_state_machine

https://sparxsystems.com/resources/tutorials/uml2/state-diagram.html

vt ka
- Hareli olekuskeem

Palun oodake...

Tõrge

state diagram

olekuskeem

olemus
olekumasinat esitav skeem

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
skeem, mis näitab
süsteemi või komponendi võimalikke olekuid
ja sündmusi või asjaolusid, mis
viivad ühest olekust teise
=
diagram that depicts the state that a system or component can assume, and shows the events or circumstances that cause or result from a change from one state to another

UML:
sündmustest tulenevaid olekusiirdeid kirjeldav skeem
= a diagram specifying the behavior of an object during its lifetime in response to events

näiteid
https://training-course-material.com/images/4/4a/UML_2_State_Machine_Example.png

http://www.uml-diagrams.org/state-machine-diagrams-examples.html

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/16446/state-diagram

https://en.wikipedia.org/wiki/State_diagram

https://en.wikipedia.org/wiki/UML_state_machine

https://sparxsystems.com/resources/tutorials/uml2/state-diagram.html

vt ka
- Hareli olekuskeem

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!