AKIT
English Eesti

event

sündmus

olemus

(1) üldises tähenduses, sealhulgas

ISO Guide 73, ISO 22300, ISO/IEC 27000: teatava asjaolustiku teke või muutumine, sealhulgas toimumata jäämine:
- võib korduda
- põhjusi võib olla mitu
- võib olla tagajärgedeta

ISACA: miski, mis juhtub teatavas kohas ja/või teataval ajal

(2) tõenäosusteoorias, ISO 3534-1: valimruumi alamhulk

vt ka
- alarmsündmus
- infoturvasündmus
- kahjusündmuse sagedus
- lihtsündmus
- ohusündmus
- sündmusekogur
- sündmusepõhine
- sündmusjuhitav;
- turvasündmus
- turvasündmuste haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus
- täiendsündmus