AKIT
English Eesti

event

sündmus

olemus
(1) üldises kontekstist sõltuvas tähenduses
ISO Guide 73, ISO 22300, ISO/IEC 27000:
teatava asjaolustiku teke või muutumine,
sealhulgas toimumata jäämine:
- võib korduda
- põhjusi võib olla mitu
- võib olla tagajärgedeta
ISACA:
miski, mis juhtub teatavas kohas ja/või teataval ajal

event of accident -- õnnetus; õnnetusjuhtum
eventful -- sündmusrikas; vaheldusrikas; oluline
eventless -- vahejuhtumiteta
events -- sündmustik
eventual -- lõpp-; võimalik; edaspidine
eventual losses -- võimalikud kahjud
eventually -- viimaks; lõpuks; kunagi
eventuate -- juhtuma; õnnestuma; lõpuks toimuma
insured against event -- kindlustusjuhtum
main event -- suursündmus

(2) tõenäosusteoorias, statistikas
ISO 3534-1: valimruumi alamhulk

https://www.mathsisfun.com/data/probability-events-types.html

https://byjus.com/maths/types-of-events-in-probability/

https://en.wikipedia.org/wiki/Event_(probability_theory)

vt ka
- alarmsündmus
- infoturvasündmus
- kahjusündmuse sagedus
- lihtsündmus
- ohusündmus
- sündmusekogur
- sündmusepõhine
- sündmusjuhitav;
- turvasündmus
- turvasündmuste haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus
- täiendsündmus