AKIT
English Eesti

event receiver

sündmusekogur

olemus
komponent, mis võtab vastu sõnumeid
ettemääratud sündmuste kohta,
võib määrata ka sõnumitele reageerimise viisid

näiteid
https://www.slideshare.net/pgbhoyar/spsbmore-2013-getting-started-with-event-receivers

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/products/event-receiver.html