AKIT
English Eesti

event receiver

sündmusekogur

olemus
ettemääratud sündmuste kohta sõnumeid vastuvõttev komponent:
- võib määrata ka sõnumitele reageerimise viisid

näide
https://www.slideshare.net/pgbhoyar/spsbmore-2013-getting-started-with-event-receivers