evaluation (1)

hindamine (1)

olemus
väärtuse, tähtsuse, koguse või kvaliteedi
otsustamine struktureeritult ning
distsipliinist ja kontekstist sõltuvas tähenduses

Oxford Languages:
the making of a judgement about the amount, number, or value of something; assessment

näiteid
ISO 22300:
süstemaatiline protsess, mis võrdleb
mõõtmise tulemust tunnustatud kriteeriumidega, millega teha kindlaks tegeliku soorituse lahknevused kavatsetust
= systematic process that compares the result of measurement to recognised criteria to determine the discrepancies between intended and actual performance

ISO/IEC 15408, CC:
kaitseprofiili konfiguratsiooni, kaitseprofiili, turvasihi või hindamisobjekti
vaagimine ettemääratud kriteeriumide järgi
= assessment of a protection profile configuration, protection profile (PP), a security target (ST), or a target of evaluation (TOE), against defined criteria

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

https://fundingforgood.org/what-are-evaluation-methods/

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/back-basics/evaluation-methodologies_en

https://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php

http://www.betterevaluation.org/en/start_here/decide_which_method

https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/47069197.pdf

https://www1.eere.energy.gov/analysis/pdfs/evaluation_methods_r_and_d.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf

http://cedric.cnam.fr/HCERES/5ISID/ISID1.pdf

evaluation activity -- hindamistegevus (SQuaRE)
evaluation checklist -- hindamise meelespea
evaluation coverage -- hindamiskate (SQuaRE)
evaluation group -- hindamisorganisatsioon (SQuaRE)
evaluation level -- hindamistase (SQuaRE)
evaluation method -- hindamismeetod (SQuaRE)
evaluation mission -- hindamisülesanne
evaluation module -- hindamismoodul (SQuaRE)
evaluation procedure -- hindamisprotseduur
evaluation record -- hindamisandmik (SQuaRE)
evaluation report -- hindamisaruanne (SQuaRE)
evaluation requester -- hindamise taotleja (SQuaRE)
evaluation results -- hindamistulemid
evaluation sponsor -- hindamise sponsor
evaluation stringency -- hindamise rangus (SQuaRE)
evaluation technology -- hindamistehnoloogia (SQuaRE)
evaluation tool -- hindamisinstrument (SQuaRE)
evaluator -- hindaja (SQuaRE)

vt ka
- akrediteeritud hindamisagentuur
- andmete hindamine
- hindamisagentuur
- hindamisaruanne
- hindamise läbivaatuse organ
- hindamisobjekt, TOE
- hindamisobjekti hindamine
- hindamisobjekti ressurss
- hindamisobjektisisene edastus
- hindamisobjektivälised edastused
- hindamisorgan
- hindamissertifikaat
- hindamisskeem
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamistagatise tase
- isehindamistõend
- kaitseprofiili hindamine
- komponent-hindamisobjekt
- liit-hindamisobjekt
- partnerhindamine
- ressursside hindamine ja seire
- riski hindamine
- soorituse hindamine
- teabe hindamine
- turvasihi hindamine
- tõsiduse hindamine
- tähtsuse hindamine
- vastavushindamine
- vastavushindamise organ
- vastavushindamise skeem
- vastavushindamise süsteem
- vastavushindamise tulemuste ekvivalentsus
- vastavushindamise tulemuste omaksvõtt
- vastavushindamise tulemuste tunnustamine
- volitatud hindamisasutus

Toimub laadimine

evaluation (1)

hindamine (1)

olemus
väärtuse, tähtsuse, koguse või kvaliteedi
otsustamine struktureeritult ning
distsipliinist ja kontekstist sõltuvas tähenduses

Oxford Languages:
the making of a judgement about the amount, number, or value of something; assessment

näiteid
ISO 22300:
süstemaatiline protsess, mis võrdleb
mõõtmise tulemust tunnustatud kriteeriumidega, millega teha kindlaks tegeliku soorituse lahknevused kavatsetust
= systematic process that compares the result of measurement to recognised criteria to determine the discrepancies between intended and actual performance

ISO/IEC 15408, CC:
kaitseprofiili konfiguratsiooni, kaitseprofiili, turvasihi või hindamisobjekti
vaagimine ettemääratud kriteeriumide järgi
= assessment of a protection profile configuration, protection profile (PP), a security target (ST), or a target of evaluation (TOE), against defined criteria

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

https://fundingforgood.org/what-are-evaluation-methods/

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/back-basics/evaluation-methodologies_en

https://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php

http://www.betterevaluation.org/en/start_here/decide_which_method

https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/47069197.pdf

https://www1.eere.energy.gov/analysis/pdfs/evaluation_methods_r_and_d.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf

http://cedric.cnam.fr/HCERES/5ISID/ISID1.pdf

evaluation activity -- hindamistegevus (SQuaRE)
evaluation checklist -- hindamise meelespea
evaluation coverage -- hindamiskate (SQuaRE)
evaluation group -- hindamisorganisatsioon (SQuaRE)
evaluation level -- hindamistase (SQuaRE)
evaluation method -- hindamismeetod (SQuaRE)
evaluation mission -- hindamisülesanne
evaluation module -- hindamismoodul (SQuaRE)
evaluation procedure -- hindamisprotseduur
evaluation record -- hindamisandmik (SQuaRE)
evaluation report -- hindamisaruanne (SQuaRE)
evaluation requester -- hindamise taotleja (SQuaRE)
evaluation results -- hindamistulemid
evaluation sponsor -- hindamise sponsor
evaluation stringency -- hindamise rangus (SQuaRE)
evaluation technology -- hindamistehnoloogia (SQuaRE)
evaluation tool -- hindamisinstrument (SQuaRE)
evaluator -- hindaja (SQuaRE)

vt ka
- akrediteeritud hindamisagentuur
- andmete hindamine
- hindamisagentuur
- hindamisaruanne
- hindamise läbivaatuse organ
- hindamisobjekt, TOE
- hindamisobjekti hindamine
- hindamisobjekti ressurss
- hindamisobjektisisene edastus
- hindamisobjektivälised edastused
- hindamisorgan
- hindamissertifikaat
- hindamisskeem
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamistagatise tase
- isehindamistõend
- kaitseprofiili hindamine
- komponent-hindamisobjekt
- liit-hindamisobjekt
- partnerhindamine
- ressursside hindamine ja seire
- riski hindamine
- soorituse hindamine
- teabe hindamine
- turvasihi hindamine
- tõsiduse hindamine
- tähtsuse hindamine
- vastavushindamine
- vastavushindamise organ
- vastavushindamise skeem
- vastavushindamise süsteem
- vastavushindamise tulemuste ekvivalentsus
- vastavushindamise tulemuste omaksvõtt
- vastavushindamise tulemuste tunnustamine
- volitatud hindamisasutus

Palun oodake...

Tõrge

evaluation (1)

hindamine (1)

olemus
väärtuse, tähtsuse, koguse või kvaliteedi
otsustamine struktureeritult ning
distsipliinist ja kontekstist sõltuvas tähenduses

Oxford Languages:
the making of a judgement about the amount, number, or value of something; assessment

näiteid
ISO 22300:
süstemaatiline protsess, mis võrdleb
mõõtmise tulemust tunnustatud kriteeriumidega, millega teha kindlaks tegeliku soorituse lahknevused kavatsetust
= systematic process that compares the result of measurement to recognised criteria to determine the discrepancies between intended and actual performance

ISO/IEC 15408, CC:
kaitseprofiili konfiguratsiooni, kaitseprofiili, turvasihi või hindamisobjekti
vaagimine ettemääratud kriteeriumide järgi
= assessment of a protection profile configuration, protection profile (PP), a security target (ST), or a target of evaluation (TOE), against defined criteria

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

https://fundingforgood.org/what-are-evaluation-methods/

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/back-basics/evaluation-methodologies_en

https://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php

http://www.betterevaluation.org/en/start_here/decide_which_method

https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/47069197.pdf

https://www1.eere.energy.gov/analysis/pdfs/evaluation_methods_r_and_d.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf

http://cedric.cnam.fr/HCERES/5ISID/ISID1.pdf

evaluation activity -- hindamistegevus (SQuaRE)
evaluation checklist -- hindamise meelespea
evaluation coverage -- hindamiskate (SQuaRE)
evaluation group -- hindamisorganisatsioon (SQuaRE)
evaluation level -- hindamistase (SQuaRE)
evaluation method -- hindamismeetod (SQuaRE)
evaluation mission -- hindamisülesanne
evaluation module -- hindamismoodul (SQuaRE)
evaluation procedure -- hindamisprotseduur
evaluation record -- hindamisandmik (SQuaRE)
evaluation report -- hindamisaruanne (SQuaRE)
evaluation requester -- hindamise taotleja (SQuaRE)
evaluation results -- hindamistulemid
evaluation sponsor -- hindamise sponsor
evaluation stringency -- hindamise rangus (SQuaRE)
evaluation technology -- hindamistehnoloogia (SQuaRE)
evaluation tool -- hindamisinstrument (SQuaRE)
evaluator -- hindaja (SQuaRE)

vt ka
- akrediteeritud hindamisagentuur
- andmete hindamine
- hindamisagentuur
- hindamisaruanne
- hindamise läbivaatuse organ
- hindamisobjekt, TOE
- hindamisobjekti hindamine
- hindamisobjekti ressurss
- hindamisobjektisisene edastus
- hindamisobjektivälised edastused
- hindamisorgan
- hindamissertifikaat
- hindamisskeem
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamistagatise tase
- isehindamistõend
- kaitseprofiili hindamine
- komponent-hindamisobjekt
- liit-hindamisobjekt
- partnerhindamine
- ressursside hindamine ja seire
- riski hindamine
- soorituse hindamine
- teabe hindamine
- turvasihi hindamine
- tõsiduse hindamine
- tähtsuse hindamine
- vastavushindamine
- vastavushindamise organ
- vastavushindamise skeem
- vastavushindamise süsteem
- vastavushindamise tulemuste ekvivalentsus
- vastavushindamise tulemuste omaksvõtt
- vastavushindamise tulemuste tunnustamine
- volitatud hindamisasutus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!