AKIT
English Eesti

evaluation certificate

hindamissertifikaat

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO 13491:
akrediteerimisorgani tulem, mis põhineb
akrediteeritud hindamisagentuuri tulemitel

CC:
https://www.intertek.com/cybersecurity/testing/common-criteria/

vt ka
- hindamine