AKIT
English Eesti

accreditation body

akrediteerimisorgan

olemus
akrediteeriv organ

ISO/IEC 17000:
akrediteerimist sooritav volitatud organ,
enamasti valitsuselt saadud volitusega

vt ka
- akrediteerimisasutus
- kinnitaja