AKIT
English Eesti

accessibility

hõlpsus (2)

Õ:Eesti standarditessegi pääsenud naiivtõlge
"ligipääsetavus" ei väljenda mõiste sisu,
vaid viitab hoopis pääsu reguleerimisele

standardmääratlusi
ISO 9241, ISO/IEC 19086, 25060 (SQuaRE) jm:
kasutatavuse alamkarakteristik,
toote, teenuse, keskkonna või rajatise
kasutatavus inimestele
- kõige laiemas võimete vahemikus,
- piirdumata formaalselt puudelistega
- kusjuures sihiks on maksimaalne
kasutuskontekstis võimalik
------ toimivus
------ tõhusus
------ rahulolu
- ISO 19086 kontekstis tähendab
accessible mitte hõlpsat,
vaid kättesaadavat või sisenetavat

ISO/IEC TR 24714, ISO/IEC 30124:
biomeetria tehnoloogia ja teenuste
kasutamise võimalikkus igaühele,
- sõltumatult ta
------ füüsilistest võimetest
------ tehnoloogiavalmidusest
- näiteks puuetega inimestele,
- kusjuures pöördumine võib olla
------ otsene või
------ abistava tehnoloogiaga või
------ alternatiivmeetoditega

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility

https://www.gcflearnfree.org/computerbasics/using-accessibility-features/1/

http://www.mapcon.com/computer-and-software-accessibility-for-the-disabled

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

https://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php

https://www.usability.gov/what-and-why/accessibility.html

https://www.levelaccess.com/current-state-of-international-accessibility-standards/

https://askearn.org/topics/creating-an-accessible-and-welcoming-workplace/technological-accessibility/

vt ka
- hõlbustusvahendid
- hõlpsus (1)