AKIT
English Eesti

accessibility

hõlpsus (2)

Õ:mõnedesse Eesti standarditesse ja seadustessegi
pääsenud naiivtõlge "ligipääsetavus"
ei arvesta mõiste sisu ega muid kehtivaid standardeid,
vaid viitab hoopis pääsu reguleerimisele;
inimkeeles kasutatakse prille lugemise hõlbustuseks
ja jalutuskeppi käimise hõlbustuseks,
bürokraatiakirjanik aga kasutab prille lugemise
"ligipääsetavuse" suurendamiseks ja jalutuskeppi
käimise "ligipääsetavuse" suurendamiseks

olemus
ISO 9241, ISO/IEC 19086, 25010 (SQuaRE) jm:
kasutatavuse alamkarakteristik,
toote, teenuse, keskkonna või rajatise
kasutatavus inimestele
kõige laiemas võimete vahemikus,
piirdumata formaalselt puudelistega,
kusjuures sihiks on maksimaalne
kasutuskontekstis võimalik
- toimivus
- tõhusus
- rahulolu
ISO 19086 kontekstis tähendab
accessible mitte hõlpsat,
vaid kättesaadavat või sisenetavat
=
usability of a product, service, environment or facility by people with the widest range of capabilities
Note 1. The concept of accessibility addresses the full range of user capabilities and is not limited to users who are formally recognized as having disability.
Note 2. The usability-oriented concept of accessibility aims to achieve levels of effectiveness, efficiency and satisfaction that are as high as possible considering the specified context of use, while paying attention to the full range of capabilities within the user population.
Note 3. It is important in the context of ISO/IEC 19086 to distinguish between the specialized meaning of “accessibility” as defined here and the term “accessible” which is used with its dictionary meaning of “able to be reached or entered.”


ISO/IEC TR 24714:
biomeetria tehnoloogia ja teenuste
kasutamise võimalikkus igaühele,
sõltumatult ta
füüsilistest võimetest või tehnoloogiavalmidusest,
näiteks puuetega inimestele,
kusjuures pöördumine võib olla
- otsene või
- abistava tehnoloogiaga või
- alternatiivmeetoditega
=
possibility for everyone, regardless of physical capability or technological readiness, such as people with disabilities, to access and use biometric technologies and services
Note 1. Access can be gained directly, using assistive technologies or by the use of alternative methods. One should strive to enable direct access by as many subjects as possible (inclusive design).


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility

https://www.gcflearnfree.org/computerbasics/using-accessibility-features/1/

http://www.mapcon.com/computer-and-software-accessibility-for-the-disabled

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

https://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php

https://www.usability.gov/what-and-why/accessibility.html

https://www.levelaccess.com/current-state-of-international-accessibility-standards/

https://askearn.org/topics/creating-an-accessible-and-welcoming-workplace/technological-accessibility/

vt ka
- hõlbustusvahendid
- hõlpsus (1)