AKIT
English Eesti

accessibility

hõlpsus

Õ:Eesti standarditessegi pääsenud naiivtõlge "juurdepääsetavus" ei väljenda mõiste sisu

standardmääratlusi
ISO 9241, ISO/IEC 19086, 25060 (SQuaRE, kasutatavuse alamkarakteristikuna) jm: toote, teenuse, keskkonna või rajatise kasutatavus inimestele nende kõige laiemas võimete vahemikus, kusjuures
- võimete vahemik on täielik, piirdumata formaalselt puudelisteks loetavatega
- see kontseptsioon taotleb maksimaalset kasutuskontekstis võimalikku toimivust, tõhusust ja rahuldust
- ISO 19086 kontekstis tähendab accessible mitte hõlpsat, vaid kättesaadavat või sisenetavat

ISO/IEC TR 24714, ISO/IEC 30124 (biomeetria): biomeetria tehnoloogia ja teenuste poole pöördumise ja nende kasutamise võimalikkus igaühele, sõltumatult ta füüsilistest võimetest või tehnoloogiavalmidusest, näiteks puuetega inimestele, kusjuures pöördumine võib olla otsene, abistava tehnoloogiga või alternatiivmeetoditega; otsest pöördumist tuleks taotleda võimalikult paljudele

ülevaateid
https://www.gcflearnfree.org/computerbasics/using-accessibility-features/1/

http://www.mapcon.com/computer-and-software-accessibility-for-the-disabled

https://www.slideshare.net/StevenSwafford/introduction-to-web-accessibility-6232268

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

https://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php

https://www.abilitynet.org.uk/

http://www.guide-project.eu/