AKIT
English Eesti

acquire (2)

hõivama

teabe, andmete vms võtu ja kogumise tähenduses