AKIT
English Eesti

access network

pääsuvõrk

olemus
abonenti lähima teenuseandjaga ühendav sidevõrgu osa

ISO/IEC TR 26927: võrguüksus, mis loob ühendatavuse kasutaja lõppseadme ja ettevõtte tuumvõrgu või üldkasutatava tuumvõrgu vahel

liigid
https://pdfs.semanticscholar.org/1906/d7add6824d3db1ff8c6ecdfbfb5f38c3e469.pdf

vt ka
- IP-pääsuvõrk
- raadiopääsuvõrk