AKIT
English Eesti

access network

pääsuvõrk

olemus
abonenti lähima teenuseandjaga ühendav
sidevõrgu osa

ISO/IEC TR 26927:
võrguüksus, mis loob ühendatavuse
kasutaja lõppseadme ja
ettevõtte tuumvõrgu või
üldkasutatava tuumvõrgu vahel

ülevaateid
https://www.slideserve.com/anthea/access-networks

http://www2.aueb.gr/users/courcou/courses/ecobiz/files/4b_Broadband_access_large.pdf

https://www.patton.com/solutions/SN_WP_NetworkEvolutionPaper_v2.pdf

https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2012/05/T99_2-3.pdf

vt ka
- IP-pääsuvõrk
- raadiopääsuvõrk