AKIT
English Eesti

active authentication

aktiivautentimine

olemus
lisamehhanismidega autentimine

näiteid
autentimine, mis põhineb
pretensiooni ja vastusega protseduuril
ja võtmepaaril ning
väldib kiipkaardi kopeerimise ja kloonimise

ISO/IEC 18013:
mehhanism, mis kasutab
turvalise kiibi turvalisel alal olevat
teavet kinnitamiseks, et see teave
ja muud masinloetavad andmed
anti välja koos

ülevaateid
http://www.icao.int/Meetings/TAG-MRTD/Documents/Tag-Mrtd-18/Kinneging.pdf

https://arxiv.org/pdf/1503.08479.pdf

http://www.cs.uccs.edu/~jkalita/papers/2016/AlzubaidiAbdulazizIEEESurveys2016.pdf

https://gist.github.com/amonks/9629622

http://www.cs.sjsu.edu/faculty/pollett/masters/Semesters/Spring04/Shivani/CS298Presentation.pdf