AKIT
English Eesti

audience (2)

kasutajaskond

sealhulgas ISO/IEC/IEEE 26512: ühesuguste või sarnaste karakteristikute ja vajadustega (näiteks dokumentatsiooni kasutamise põhjustega, tööülesannetega, haridustasemega, võimetega, koolitusega, kogemustega) kasutajate kategooria