AKIT
English Eesti

audience (2)

kasutajaskond

näide
ISO/IEC/IEEE 26512:
kasutajate kategooria, ühesuguste või sarnaste
karakteristikute ja vajadustega, näiteks
- dokumentatsiooni kasutamise põhjustega
- tööülesannetega
- haridustasemega
- võimetega
- koolitusega
- kogemustega

vt ka
- lugejaskond
- lõppkasutajaskond