AKIT
English Eesti

acceptance report

üleandmise akt, üleandmise ja vastuvõtmise akt