AKIT
English Eesti

approximate (2)

lähendama, aproksimeerima

olemus
käsitlusobjekte neile mingis mõttes lähedaste, kuid lihtsamatega asendama

näiteid
- irratsionaalarvude asendamine neile lähedaste ratsionaalarvudega
- Maa tegeliku kuju asendamine keraga
- keeruka signaali asendamine sinusoididega