AKIT
English Eesti

approximate (2)

lähendama, aproksimeerima

olemus
asendama käsitlusobjekte neile lähedaste,
kuid lihtsamatega

näiteid
- irratsionaalarvude asendamine neile lähedaste ratsionaalarvudega
- Maa tegeliku kuju asendamine keraga
- keeruka signaali asendamine sinusoididega