AKIT
English Eesti

auditability

auditeeritavus

toimingute ning nende subjektide ja objektide (kvalitatiivne või kvantitatiivne) jälitatavus süsteemis, võimaldab teha kindlaks, kas süsteem on töötanud ettemääratud viisil