AKIT
English Eesti

auditability

auditeeritavus

olemus
toimingute ning toimingusubjektide ja -objektide
jälitatavus süsteemis,
kvalitatiivne või kvantitatiivne,
võimaldab otsustada,
kas süsteem on töötanud nõutaval viisil

näiteid
ISO TR 14292:
omadus, mis tagab, et
iga turvasubjekti iga toimingut igal turvaobjektil
saab uurida tõeliste tegevusvastutuste
väljaselgitamiseks
=
property that ensures that any action of any security subject on any security object may be examined in order to establish the real operational responsibilities