AKIT
English Eesti

auditability

auditeeritavus

olemus
toimingute ning toimingusubjektide ja -objektide
jälitatavus süsteemis,
- kvalitatiivne või kvantitatiivne
- võimaldab otsustada,
kas süsteem on töötanud nõutaval viisil