AKIT
English Eesti

audit function

audititalitus

organisatsioonisisene auditeerimisorgan (allüksusena või muul kujul), mis annab juhtkonnale hinnangu tema töö kohta ja seirab juhtkonna meetmete rakendamist