AKIT
English Eesti

audit function

audititalitus

olemus
organisatsioonisisene auditeerimisorgan:
- allüksusena või muul kujul
- annab juhtkonnale hinnangu tema töö kohta
- seirab juhtkonna meetmete rakendamist