AKIT
English Eesti

AAA

AAA

( = triple-A: authentication, authorization, accounting, "autentimine, volitamine, arvestus")

olemus
pääsu reguleerimise, poliitikate järgimise tagamise, ressursikasutuse arvestuse ja arveldusteabe andmise karkass (IEEE, 1983)

täpsemalt
https://www.slideshare.net/rahulkundu/authentication-authorization-accountingaaa-slides

https://tools.ietf.org/html/rfc2903

http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_10-1/101_aaa-part1.html