AKIT
English Eesti

asynchronous

asünkroonne; asünkroon-

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
protsessid on asünkroonsed, kui nad ei sõltu
mingitest spetsiifilistest sündmustest,
näiteks ühisest ajastusest
=
pertaining to two or more processes that do not depend upon the occurrence of specific events such as common timing

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Asynchrony

vt ka
- sünkroonne