AKIT
English Eesti

Admiralty code

admiraliteedikood, NATO kood

olemus
(luure)teabe hindamise tulemi esitus kaheaspektilisena kuueastmelisel (6x6) skaalal, tähe ja numbri kombinatsioonina:

allika usaldusväärsus
(tehnilise võime või inimallika tegevusloo põhjal)
A - täielikult usaldusväärne
B - tavaliselt usaldusväärne
C - rahuldavalt usaldusväärne
D - tavaliselt mitte usaldusväärne
E - pole usaldusväärne
F - usaldusväärsust ei saa otsustada

teabe tõepärasus
(võimalikkuse ja muude allikatega ühtumise taseme põhjal)
1 - kinnitatud muude allikate põhjal
2 - tõenäoliselt tõene
3 - võib olla tõene
4 - kahtlane
5 - võimatu
6 - tõepärasust ei saa hinnata