AKIT
English Eesti

Admiralty code

admiraliteedikood, NATO kood

olemus
(luure)teabe hindamise tulemi esitus
- kaheaspektilisena: allika usaldusväärsus + teabe tõepära
- kuueastmelisel skaalal 6x6
- tähe ja numbri kombinatsioonina

allika usaldusväärsus
tehnilise võime või inimallika tegevusloo põhjal
A - täielikult usaldusväärne
B - tavaliselt usaldusväärne
C - rahuldavalt usaldusväärne
D - tavaliselt mitte usaldusväärne
E - pole usaldusväärne
F - usaldusväärsust ei saa otsustada

teabe tõepärasus
võimalikkuse ja muude allikatega ühtumise taseme põhjal
1 - kinnitatud muude allikate põhjal
2 - tõenäoliselt tõene
3 - võib olla tõene
4 - kahtlane
5 - võimatu
6 - tõepärasust ei saa hinnata

täpsemalt
https://www.srmam.com/post/what-is-the-admiralty-scale

https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/download/494/234