AKIT
English Eesti

alarm

alarm

Õ:üldkeelset sünonüümi "häire"
tuleks infoturbe kontekstis
mitmetähenduslikkuse tõttu vältida,
kasutades teda ainult inimtoimingu tähenduses

olemus
ISO 7240:
hädaolukorrast hoiatav signaal või seisund

ISO 11964:
prioriteetne hoiatus
operaatori tähelepanu juhtimiseks
olulistele hälvetele või
anomaalsündmustele süsteemi töös

ISO 13372:
operatiivsignaal või -sõnum
personali teavitamiseks
korrektiivtoiminguid nõudva
anomaalia(kombinatsiooni) tekkest,
näitab tõsisemat olukorda kui hoiatus,
tähisvärv on punane

ISO 16484:
(a) kuuldav ja/või visuaalne teade
operaatori teavituseks
anomaalsest sündmusest,
mis võib nõuda korrektiivtoimingut
(b) anomaalia,
mille avastab ta leidmiseks mõeldud seade

ISO/IEC 18598:
esiletõstuks piisavalt tähtis sündmus
automatiseeritud taristuhalduse süsteemis

vt ka
- alarmihaldus
- alarmilävi
- alarmiprotsessor
- alarmsündmus
- atmosfäärihäired
- autoalarm
- evakueerimishäire
- hoiatus
- häirekeskus
- häirenupp
- häireolukord
- häireseade
- häiring
- lokulööja, alarmeerija
- turvaalarm