AKIT
English Eesti

alarm

alarm

Õ:üldkeelset sünonüümi "häire" tuleks infoturbe kontekstis mitmetähenduslikkuse tõttu vältida ning kasutada teda ainult inimtoimingu tähenduses

olemus
ISO 7240:
hädaolukorrast hoiatav signaal või seisund

ISO 11964:
prioriteetne hoiatus operaatori tähelepanu juhtimiseks
olulistele hälvetele või anomaalsündmustele süsteemi töös

ISO 13372:
operatiivsignaal või -sõnum personali teavitamiseks korrektiivtoiminguid nõudva anomaalia(kombinatsiooni) tekkest,
näitab tõsisemat olukorda kui hoiatus, tähisvärv on punane

ISO 16484:
(a) kuuldav ja/või visuaalne teade operaatori teavituseks
anomaalsest sündmusest, mis võib nõuda korrektiivtoimingut
(b) anomaalia, mille avastab ta leidmiseks mõeldud seade

ISO/IEC 18598:
automatiseeritud taristuhalduse süsteemis
esiletõstuks piisavalt tähtis sündmus

vt ka
- alarmihaldus
- alarmilävi
- alarmiprotsessor
- alarmsündmus
- atmosfäärihäired
- autoalarm
- evakueerimishäire
- hoiatus
- häirekeskus
- häirenupp
- häireolukord
- häireseade
- häiring
- lokulööja, alarmeerija
- turvaalarm