AKIT
English Eesti

audit report (2)

revisjoniteatis

Õ:auditi aruandeks nimetada oleks eksitav liialdus

olemus
revisjoni tulemuste kokkuvõte

näide
ISO/IEC 10181:
turvapäeviku analüüsi tulemuste teatis,
mille abil saab otsustada, kas on toimunud turvarike