AKIT
English Eesti

audit report (2)

revisjoniteatis

Õ:auditi aruandeks nimetada oleks eksitav liialdus

olemus
revisjoni tulemuste kokkuvõte, sealhulgas

ISO/IEC 10181: turvapäeviku analüüsi tulemuste teatis, mille abil saab teha kindlaks, kas on toimunud turvarike