AKIT
English Eesti

access authority

pääsu volitaja

isik või üksus, kes annab pääsuõigusi ja seirab neid