AKIT
English Eesti

alert situation

häireolukord

olemus
ISACA:
hädaprotseduuri punkt, kus
- kulunud aeg on ületanud teatava läve,
- kuid seisak on lahendamata,
- seetõttu algatatakse eskaleerimine

vt ka
- alarm
- alarmihaldus
- alarmilävi
- hoiatus