AKIT
English Eesti

acceptable ranges or formats

lubatavad vahemikud või vormingud

olemus
üks andmete kõlblikkuse kriteeriume
=
a data eligibility criterion