AKIT
English Eesti

acceptable ranges or formats

lubatavad vahemikud või vormingud

(näiteks sisendandmete kontrollväärtustena)