AKIT
English Eesti

acceptable ranges or formats

lubatavad vahemikud või vormingud

näide
sisendandmete kontrolli
kriteeriumidena