AKIT
English Eesti

analog signal

analoogsignaal

olemus
signaal, milles andmeid esitav suurus võib igal hetkel omandada pidevast vahemikust suvalise väärtuse,
näiteks pidevalt järgida teise andmeid esitava füüsikalise suuruse (temperatuuri, heli sageduse, elektripinge) väärtusi

täpsemalt
https://www.guru99.com/analog-vs-digital.html

vt ka
- digitaalsignaal