AKIT
English Eesti

authenticated Byzantine agreement protocol

autentimisega Bütsantsi leppe protokoll

protokoll, mis lahendab autentimisega Bütsantsi leppe probleemi

erinevalt üldisest Bütsantsi leppest piisab tõhusate sellist tüüpi protokollide olemasoluks eeldusest, et üle poole kindralitest on ausad