AKIT
English Eesti

annotation (2)

annotatsioon

(a) raamatu, artikli vm kirjutise lühitutvustus ta juurde kuuluvana või bibliograafias

(b) ISO 5127: dokumendi lühikokkuvõte dokumendi tiitelosas (selles tähenduses sageli ka management summary)