annotation (2)

annotatsioon

olemus
kokkuvõttev lühitekst

(a) raamatu, artikli vm kirjutise lühitutvustus
kirjutise juurde kuuluvana või bibliograafias

(b) dokumendi lühikokkuvõte ta tiitelosas
(selles tähenduses sageli ka management summary)

ISO 5127:
dokumendiosa, mis esitab
teise dokumendi, selle osa või mõlema dokumendi
lühikese sõnalise kirjelduse
= part of a document giving a short verbal content description of another document, a part of it, or a short comment on either document

vt ka
- kommentaar (2)

Toimub laadimine

annotation (2)

annotatsioon

olemus
kokkuvõttev lühitekst

(a) raamatu, artikli vm kirjutise lühitutvustus
kirjutise juurde kuuluvana või bibliograafias

(b) dokumendi lühikokkuvõte ta tiitelosas
(selles tähenduses sageli ka management summary)

ISO 5127:
dokumendiosa, mis esitab
teise dokumendi, selle osa või mõlema dokumendi
lühikese sõnalise kirjelduse
= part of a document giving a short verbal content description of another document, a part of it, or a short comment on either document

vt ka
- kommentaar (2)

Palun oodake...

Tõrge

annotation (2)

annotatsioon

olemus
kokkuvõttev lühitekst

(a) raamatu, artikli vm kirjutise lühitutvustus
kirjutise juurde kuuluvana või bibliograafias

(b) dokumendi lühikokkuvõte ta tiitelosas
(selles tähenduses sageli ka management summary)

ISO 5127:
dokumendiosa, mis esitab
teise dokumendi, selle osa või mõlema dokumendi
lühikese sõnalise kirjelduse
= part of a document giving a short verbal content description of another document, a part of it, or a short comment on either document

vt ka
- kommentaar (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!