AKIT
English Eesti

annotation (2)

annotatsioon

olemus
kokkuvõttev lühitekst

(a) raamatu, artikli vm kirjutise lühitutvustus
kirjutise juurde kuuluvana või bibliograafias

(b) ISO 5127:
dokumendi lühikokkuvõte ta tiitelosas
(selles tähenduses sageli ka management summary)

vt ka
- kommentaar (2)