AKIT
English Eesti

anomalous propagation

ülilevi

atmosfääri ülakihtide teatud ajutistel temperatuuri- ja niiskusetingimustel muuutuvatest raadiolainete murdumis- ja peegeldumisprotsessidest tingitud tavalisest tunduvalt kaugemale ulatuv raadiolevi