AKIT
English Eesti

anomalous propagation

ülilevi

olemus
tavalisest palju kaugemale ulatuv raadiolevi,
tekib raadiolainete
murdumise ja peegeldumise muutumisel
atmosfääri ülakihtide teatavatel ajutistel
temperatuuri- ja niiskusetingimustel

täpsemalt
http://www.radartutorial.eu/07.waves/wa17.en.html