AKIT
English Eesti

auditor (1)

audiitor

olemus
ISO 9000, 18788, 19011, ISO/IEC 17021, 29110:
auditit sooritav isik

ISO 13491:
isik, kellel on sobivad oskused vastavuse
- kontrollimiseks
- analüüsiks
- läbivaatuseks
- mitteformaalseks hindamiseks
sponsori või auditi läbivaatuse organi jaoks

ISO 28002:
auditi korraldamiseks vajalike omaduste ja pädevusega isik

vt ka
- ajaaudiitor
- Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, EISAÜ
- pilveaudiitor
- revident
- Siseaudiitorite Instituut, IIA
- turvaaudiitor