affine space

afiinne ruum

olemus
Eukleidilise ruumi üldistus:
- ei sõltu kauguse ja nurga mõistetest
- kasutab paralleelsuse ja pikkustesuhte mõisteid
=
a geometric structure that generalizes some of the properties of Euclidean spaces in such a way that these are independent of the concepts of distance and measure of angles

formaalselt
kolmik (A, V, -), kus
A on hulk, mille elemendid on punktid
V on vektorruum
"-" on punktide vaheline lahutustehe,
------ mille tulem on vektor
ning kus kehtivad järgmised (Weyli) aksioomid:
(i) igale punktile a ja igale vektorile V
vastab täpselt üks punkt b (ehk a+v),
mille puhul b - a = v
(ii) iga kolme punkti a,b,c korral kehtib seos
(c-b) + (b-a) = c-a,
kus "+" tähistab vektorite liitmist vektorruumis V

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/AffineSpace.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Affine_space

https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_space

vt ka
- afiinne teisendus

Toimub laadimine

affine space

afiinne ruum

olemus
Eukleidilise ruumi üldistus:
- ei sõltu kauguse ja nurga mõistetest
- kasutab paralleelsuse ja pikkustesuhte mõisteid
=
a geometric structure that generalizes some of the properties of Euclidean spaces in such a way that these are independent of the concepts of distance and measure of angles

formaalselt
kolmik (A, V, -), kus
A on hulk, mille elemendid on punktid
V on vektorruum
"-" on punktide vaheline lahutustehe,
------ mille tulem on vektor
ning kus kehtivad järgmised (Weyli) aksioomid:
(i) igale punktile a ja igale vektorile V
vastab täpselt üks punkt b (ehk a+v),
mille puhul b - a = v
(ii) iga kolme punkti a,b,c korral kehtib seos
(c-b) + (b-a) = c-a,
kus "+" tähistab vektorite liitmist vektorruumis V

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/AffineSpace.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Affine_space

https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_space

vt ka
- afiinne teisendus

Palun oodake...

Tõrge

affine space

afiinne ruum

olemus
Eukleidilise ruumi üldistus:
- ei sõltu kauguse ja nurga mõistetest
- kasutab paralleelsuse ja pikkustesuhte mõisteid
=
a geometric structure that generalizes some of the properties of Euclidean spaces in such a way that these are independent of the concepts of distance and measure of angles

formaalselt
kolmik (A, V, -), kus
A on hulk, mille elemendid on punktid
V on vektorruum
"-" on punktide vaheline lahutustehe,
------ mille tulem on vektor
ning kus kehtivad järgmised (Weyli) aksioomid:
(i) igale punktile a ja igale vektorile V
vastab täpselt üks punkt b (ehk a+v),
mille puhul b - a = v
(ii) iga kolme punkti a,b,c korral kehtib seos
(c-b) + (b-a) = c-a,
kus "+" tähistab vektorite liitmist vektorruumis V

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/AffineSpace.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Affine_space

https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_space

vt ka
- afiinne teisendus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!