AKIT
English Eesti

affine space

afiinne ruum

olemus
Eukleidilise ruumi üldistus:
- ei sõltu kauguse ja nurga mõistetest
- kasutab paralleelsuse ja pikkustesuhte mõisteid

formaalselt
kolmik (A, V, -), kus
A on hulk, mille elemendid on punktid
V on vektorruum
"-" on punktide vaheline lahutustehe, mille tulem on vektor

ning kus kehtivad järgmised (Weyli) aksioomid:

(i) igale punktile a ja igale vektorile V
vastab täpselt üks punkt b (ehk a+v),
mille puhul b - a = v

(ii) iga kolme punkti a,b,c korral kehtib seos
(c-b) + (b-a) = c-a,
kus "+" tähistab vektorite liitmist vektorruumis V

omadusi ja näiteid
http://mathworld.wolfram.com/AffineSpace.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Affine_space


vt ka
- afiinne teisendus