AKIT
English Eesti

attribute

atribuut

olemus
nimeline olemi karakteristik või omadus,
millega saab kirjeldada ta
- olekut
- ilmet
- muid aspekte

ISO/IEC 27000:
objekti omadus või karakteristik,
mida inimene või automatiseeritud vahend saab
kvantitatiivselt või kvalitatiivselt eristada

vt ka
- atribuudi paljastamine
- atribuudipõhine pääsu reguleerimine
- koogi atribuut
- kvaliteediatribuut
- tundlik atribuut
- turvaatribuut
- atribuutkrüpteerimine