AKIT
English Eesti

alphabet (2)

alfabeet

ISO/IEC 2382: kokkulepitult järjestatud märgistik, ühe võimalusena ka loomuliku keele tähestik, mis koosneb tähtedest, sealhulgas diakriitiliste märkidega tähtedest