AKIT
English Eesti

asynchronous stream cipher

asünkroonne jadašiffer

olemus
liik jadašifreid:
- võtmejada arvutus kasutab N eelmist krüptogrammibitti
- seega saab vastuvõtja end pärast iga N biti vastuvõttu
------ automaatselt sünkroniseerida võtmejada generaatoriga
- bittide kadumisel või lisandumisel on taaste hõlpsam
- krüptogrammi ühe biti muutumine mõjutab ainult
------ kuni N avatekstibitti

ISO/IEC 18033, self-synchronous stream cipher: jadašiffer, mille võtmejada märgid genereeritakse salajase võtme ja ettemääratud arvu eelmiste krüptogrammibittide funktsioonina

piltlikult
https://image.slideserve.com/1010009/self-synchronising-stream-ciphers-n.jpg

näide
- CFB-tööviisiga plokkšiffer

vt ka
- sünkroonne jadašiffer