AKIT
English Eesti

asynchronous stream cipher

asünkroonne jadašiffer

olemus
jadašiffer, mille võtmejada arvutamisel kasutatakse N eelmist krüptogrammibitti, niisiis saab vastuvõtja end pärast iga N biti vastuvõttu automaatselt sünkroniseerida võtmejada generaatoriga; bittide kadumisel või lisandumisel on taaste hõlpsam, krüptogrammi ühe biti muutumine aga mõjutab ainult kuni N avatekstibitti

ISO/IEC 18033, self-synchronous stream cipher: jadašiffer, mille võtmejada märgid genereeritakse salajase võtme ja ettemääratud arvu eelmiste krüptogrammibittide funktsioonina

näide
CFB-tööviisiga plokkšiffer