AKIT
English Eesti

asynchronous stream cipher

asünkroonne jadašiffer

olemus
liik jadašifreid:
- võtmejada arvutus kasutab N eelmist
krüptogrammibitti
- vastuvõtja saab seega pärast iga N biti
vastuvõttu end automaatselt sünkroniseerida
võtmejada generaatoriga
- bittide kadumisel/lisandumisel
on taaste suhteliselt hõlbus
- krüptogrammi ühe biti muutumine
mõjutab ainult kuni N avatekstibitti

ISO/IEC 18033, self-synchronous stream cipher:
jadašiffer, mille võtmejada märgid genereeritakse
salajase võtme ja ettemääratud arvu eelmiste krüptogrammibittide funktsioonina

piltlikult
https://image.slideserve.com/1010009/self-synchronising-stream-ciphers-n.jpg

näide
- CFB-tööviisiga plokkšiffer

vt ka
- asünkroonne
- sünkroonne jadašiffer