asynchronous stream cipher

asünkroonne jadašiffer

= self-synchronizing stream cipher

olemus
liik jadašifreid:
- võtmejada arvutus kasutab N eelmist
krüptogrammibitti
- vastuvõtja saab seega pärast iga N biti
vastuvõttu end automaatselt sünkroniseerida
võtmejada generaatoriga
- bittide kadumisel/lisandumisel
on taaste suhteliselt hõlbus
- krüptogrammi ühe biti muutumine
mõjutab ainult kuni N avatekstibitti
=
a stream cipher which uses the previous N digits in order to compute the keystream used for the next N characters

näiteid
- CFB-tööviisiga plokkšiffer

ülevaateid
https://image.slideserve.com/1010009/self-synchronising-stream-ciphers-n.jpg

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-5906-5_371

https://cse.iitkgp.ac.in/~debdeep/courses_iitkgp/Crypto/slides/Stream.pdf

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00540986/document

https://hal.inria.fr/hal-01259081v2/document

vt ka
- asünkroonne
- sünkroonne jadašiffer

Toimub laadimine

asynchronous stream cipher

asünkroonne jadašiffer

= self-synchronizing stream cipher

olemus
liik jadašifreid:
- võtmejada arvutus kasutab N eelmist
krüptogrammibitti
- vastuvõtja saab seega pärast iga N biti
vastuvõttu end automaatselt sünkroniseerida
võtmejada generaatoriga
- bittide kadumisel/lisandumisel
on taaste suhteliselt hõlbus
- krüptogrammi ühe biti muutumine
mõjutab ainult kuni N avatekstibitti
=
a stream cipher which uses the previous N digits in order to compute the keystream used for the next N characters

näiteid
- CFB-tööviisiga plokkšiffer

ülevaateid
https://image.slideserve.com/1010009/self-synchronising-stream-ciphers-n.jpg

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-5906-5_371

https://cse.iitkgp.ac.in/~debdeep/courses_iitkgp/Crypto/slides/Stream.pdf

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00540986/document

https://hal.inria.fr/hal-01259081v2/document

vt ka
- asünkroonne
- sünkroonne jadašiffer

Palun oodake...

Tõrge

asynchronous stream cipher

asünkroonne jadašiffer

= self-synchronizing stream cipher

olemus
liik jadašifreid:
- võtmejada arvutus kasutab N eelmist
krüptogrammibitti
- vastuvõtja saab seega pärast iga N biti
vastuvõttu end automaatselt sünkroniseerida
võtmejada generaatoriga
- bittide kadumisel/lisandumisel
on taaste suhteliselt hõlbus
- krüptogrammi ühe biti muutumine
mõjutab ainult kuni N avatekstibitti
=
a stream cipher which uses the previous N digits in order to compute the keystream used for the next N characters

näiteid
- CFB-tööviisiga plokkšiffer

ülevaateid
https://image.slideserve.com/1010009/self-synchronising-stream-ciphers-n.jpg

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-5906-5_371

https://cse.iitkgp.ac.in/~debdeep/courses_iitkgp/Crypto/slides/Stream.pdf

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00540986/document

https://hal.inria.fr/hal-01259081v2/document

vt ka
- asünkroonne
- sünkroonne jadašiffer

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!