AKIT
English Eesti

augmented password-authenticated key agreement

võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega

ISO/IEC 11770: võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega, mille puhul olem A kasutab paroolipõhist nõrka saladust, olem B aga kasutab ühe või mitme ühisvõtme läbirääkimiseks ja autentimiseks verifitseerimisandmeid, mis on tuletatud A nõrga saladuse ühesuunalisest funktsioonist