AKIT
English Eesti

balanced password-authenticated key agreement

võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega

olemus
ISO/IEC 11770-4:
võtmete kokkuleppimine
paroolautentimisega
,
mille puhul olemid A ja B kasutavad
ühe või mitme salajase ühisvõtme
läbirääkimiseks ja autentimiseks
ühist paroolipõhist nõrka saladust
=
password-authenticated key agreement where two entities A and B use a shared common password-based weak secret to negotiate and authenticate one or more shared secret keys

vt ka
- võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega