AKIT
English Eesti

balanced password-authenticated key agreement

võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega

olemus
ISO/IEC 11770:
võtmete kokkuleppimine
paroolautentimisega
,
mille puhul olemid A ja B kasutavad
ühe või mitme salajase ühisvõtme
läbirääkimiseks ja autentimiseks
ühist paroolipõhist nõrka saladust

vt ka
- võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega