biometric data protection officer

biomeetriaandmete kaitse ametnik

olemus
ISO/IEC 2382-37:
organisatsioonis ta käsutuses olevate biomeetriaandmete kaitse poliitika väljatöötamise, teostamise ja teatavakstegemise eest vastutav isik
Märkus 1. Kui biomeetriaandmete kaitse on kaheldav, võib see ametnik sooritada lahknevusuuringuid ja soovitada toiminguid kohaldatava poliitika järgimise tagamiseks.
= individual in an organization who is responsible for the development, implementation and communication of policy regarding the protection of biometric data provided to their organization.
Note. Where the protection of biometric data is in doubt, the officer may undertake non-conformance investigations and recommend enforcement actions in keeping with applicable policy.

Toimub laadimine

biometric data protection officer

biomeetriaandmete kaitse ametnik

olemus
ISO/IEC 2382-37:
organisatsioonis ta käsutuses olevate biomeetriaandmete kaitse poliitika väljatöötamise, teostamise ja teatavakstegemise eest vastutav isik
Märkus 1. Kui biomeetriaandmete kaitse on kaheldav, võib see ametnik sooritada lahknevusuuringuid ja soovitada toiminguid kohaldatava poliitika järgimise tagamiseks.
= individual in an organization who is responsible for the development, implementation and communication of policy regarding the protection of biometric data provided to their organization.
Note. Where the protection of biometric data is in doubt, the officer may undertake non-conformance investigations and recommend enforcement actions in keeping with applicable policy.

Palun oodake...

Tõrge

biometric data protection officer

biomeetriaandmete kaitse ametnik

olemus
ISO/IEC 2382-37:
organisatsioonis ta käsutuses olevate biomeetriaandmete kaitse poliitika väljatöötamise, teostamise ja teatavakstegemise eest vastutav isik
Märkus 1. Kui biomeetriaandmete kaitse on kaheldav, võib see ametnik sooritada lahknevusuuringuid ja soovitada toiminguid kohaldatava poliitika järgimise tagamiseks.
= individual in an organization who is responsible for the development, implementation and communication of policy regarding the protection of biometric data provided to their organization.
Note. Where the protection of biometric data is in doubt, the officer may undertake non-conformance investigations and recommend enforcement actions in keeping with applicable policy.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!