boundary

piir (1), rajajoon

olemus
eraldusjoon kontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
ISACA glossary:
füüsilised ja loogilised meetmed, mis määravad
organisatsiooni ja välismaailma vahelise eraldusjoone
= logical and physical controls to define a perimeter between the organization and the outside world

ISO 19107, 19125, 19136, 19152:
olemi piiri esitav hulk
= set that represents the limit of an entity

ISO/IEC 14143, 20926, 29881:
kontseptuaalne liides
vaatlusaluse tarkvara ja ta kasutajate vahel
= conceptual interface between the software under study and its users

ISO 50001:
füüsilised või korralduslikud piirid
= physical or organizational limits

boundary class -- piiriklass
boundary value analysis -- rajaväärtusanalüüs
boundary value coverage _-- rajaväärtuste kate
boundary value testing_ -- rajaväärtustestimine

vt ka
- piir (2)
- piir (3)
- piir (4)

Toimub laadimine

boundary

piir (1), rajajoon

olemus
eraldusjoon kontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
ISACA glossary:
füüsilised ja loogilised meetmed, mis määravad
organisatsiooni ja välismaailma vahelise eraldusjoone
= logical and physical controls to define a perimeter between the organization and the outside world

ISO 19107, 19125, 19136, 19152:
olemi piiri esitav hulk
= set that represents the limit of an entity

ISO/IEC 14143, 20926, 29881:
kontseptuaalne liides
vaatlusaluse tarkvara ja ta kasutajate vahel
= conceptual interface between the software under study and its users

ISO 50001:
füüsilised või korralduslikud piirid
= physical or organizational limits

boundary class -- piiriklass
boundary value analysis -- rajaväärtusanalüüs
boundary value coverage _-- rajaväärtuste kate
boundary value testing_ -- rajaväärtustestimine

vt ka
- piir (2)
- piir (3)
- piir (4)

Palun oodake...

Tõrge

boundary

piir (1), rajajoon

olemus
eraldusjoon kontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
ISACA glossary:
füüsilised ja loogilised meetmed, mis määravad
organisatsiooni ja välismaailma vahelise eraldusjoone
= logical and physical controls to define a perimeter between the organization and the outside world

ISO 19107, 19125, 19136, 19152:
olemi piiri esitav hulk
= set that represents the limit of an entity

ISO/IEC 14143, 20926, 29881:
kontseptuaalne liides
vaatlusaluse tarkvara ja ta kasutajate vahel
= conceptual interface between the software under study and its users

ISO 50001:
füüsilised või korralduslikud piirid
= physical or organizational limits

boundary class -- piiriklass
boundary value analysis -- rajaväärtusanalüüs
boundary value coverage _-- rajaväärtuste kate
boundary value testing_ -- rajaväärtustestimine

vt ka
- piir (2)
- piir (3)
- piir (4)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!