biometric data breach

biomeetriaandmerike

olemus
ISO/IEC 2382-37:
lubamatu juurdepääs isiku biomeetriaandmetele, nende lubamatu paljastamine, muutmine, edastus või töötlus
Märkus 1 See määratlus ei hõlma kogumist ja talletust, ka lubamatut.
Märkus 2 Loa andmine sõltub õigusruumist (loa annab näiteks valitsus või andmesubjekt) ja luba antakse ainult andmete kogumise eesmärkideks.
= unauthorized access, disclosure, alteration, transmission or processing of the biometric data of an individual
Note 1. This definition does not apply to collection and storage even if unauthorized.
Note 2. Authorization is a jurisdictional responsibility (e.g. a government or a data subject) and limited to the purposes for which the data was collected.

Toimub laadimine

biometric data breach

biomeetriaandmerike

olemus
ISO/IEC 2382-37:
lubamatu juurdepääs isiku biomeetriaandmetele, nende lubamatu paljastamine, muutmine, edastus või töötlus
Märkus 1 See määratlus ei hõlma kogumist ja talletust, ka lubamatut.
Märkus 2 Loa andmine sõltub õigusruumist (loa annab näiteks valitsus või andmesubjekt) ja luba antakse ainult andmete kogumise eesmärkideks.
= unauthorized access, disclosure, alteration, transmission or processing of the biometric data of an individual
Note 1. This definition does not apply to collection and storage even if unauthorized.
Note 2. Authorization is a jurisdictional responsibility (e.g. a government or a data subject) and limited to the purposes for which the data was collected.

Palun oodake...

Tõrge

biometric data breach

biomeetriaandmerike

olemus
ISO/IEC 2382-37:
lubamatu juurdepääs isiku biomeetriaandmetele, nende lubamatu paljastamine, muutmine, edastus või töötlus
Märkus 1 See määratlus ei hõlma kogumist ja talletust, ka lubamatut.
Märkus 2 Loa andmine sõltub õigusruumist (loa annab näiteks valitsus või andmesubjekt) ja luba antakse ainult andmete kogumise eesmärkideks.
= unauthorized access, disclosure, alteration, transmission or processing of the biometric data of an individual
Note 1. This definition does not apply to collection and storage even if unauthorized.
Note 2. Authorization is a jurisdictional responsibility (e.g. a government or a data subject) and limited to the purposes for which the data was collected.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!