biometric application decision

biomeetriarakendusotsus

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaprotsessi tulemustel
põhinev otsus sooritada rakendustasemel toiming
Märkus 1. Lisaks võrdlusprotsessile
võib rakendusotsus hõlmata veel muud. Näiteks
kui hõiveprotsessis ilmnes, et
hõivatavaid biomeetrikuid pole, saab sellekohase otsuse teha enne igasugust biomeetrikute võrdlust.
Märkus 2. Biomeetriarakendusotsus
võidakse teha liitpoliitikate põhjal,
mis hõlmavad nii biomeetrilisi kui ka biomeetriaväliseid andmeid.
= decision to perform an action at the application level based on the results of a biometric process
Note 1. The application decision may include more than a comparison process. For example, a biometric capture process may show that there are no biometric characteristics to capture and a decision can be made on this before any biometric characteristics are compared.
Note 2. Biometric application decisions can be made on the basis of complex policies involving both biometric data and non-biometric data.

Toimub laadimine

biometric application decision

biomeetriarakendusotsus

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaprotsessi tulemustel
põhinev otsus sooritada rakendustasemel toiming
Märkus 1. Lisaks võrdlusprotsessile
võib rakendusotsus hõlmata veel muud. Näiteks
kui hõiveprotsessis ilmnes, et
hõivatavaid biomeetrikuid pole, saab sellekohase otsuse teha enne igasugust biomeetrikute võrdlust.
Märkus 2. Biomeetriarakendusotsus
võidakse teha liitpoliitikate põhjal,
mis hõlmavad nii biomeetrilisi kui ka biomeetriaväliseid andmeid.
= decision to perform an action at the application level based on the results of a biometric process
Note 1. The application decision may include more than a comparison process. For example, a biometric capture process may show that there are no biometric characteristics to capture and a decision can be made on this before any biometric characteristics are compared.
Note 2. Biometric application decisions can be made on the basis of complex policies involving both biometric data and non-biometric data.

Palun oodake...

Tõrge

biometric application decision

biomeetriarakendusotsus

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriaprotsessi tulemustel
põhinev otsus sooritada rakendustasemel toiming
Märkus 1. Lisaks võrdlusprotsessile
võib rakendusotsus hõlmata veel muud. Näiteks
kui hõiveprotsessis ilmnes, et
hõivatavaid biomeetrikuid pole, saab sellekohase otsuse teha enne igasugust biomeetrikute võrdlust.
Märkus 2. Biomeetriarakendusotsus
võidakse teha liitpoliitikate põhjal,
mis hõlmavad nii biomeetrilisi kui ka biomeetriaväliseid andmeid.
= decision to perform an action at the application level based on the results of a biometric process
Note 1. The application decision may include more than a comparison process. For example, a biometric capture process may show that there are no biometric characteristics to capture and a decision can be made on this before any biometric characteristics are compared.
Note 2. Biometric application decisions can be made on the basis of complex policies involving both biometric data and non-biometric data.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!