AKIT
English Eesti

biometric sample

biomeetriline proov

ISO/IEC 2382, ISO/IEC TR 30117, ISO/IEC 30108, ISO/IEC 19785: biomeetriku analoog- või digitaalesitus enne biomeetriliste erisuste ekstraktimist; näiteks sõrme kujutist sisaldav andmik

ISO/IEC 19792, ISO/IEC TR 24741, ISO/IEC 24745, ISO/IEC 29159: biomeetriliselt hõivurilt või biomeetrilise hõive alamsüsteemilt saadud biomeetriku analoog- või digitaalesitus enne biomeetriliste erisuste ekstraktimist

ISO/IEC 19784, ISO/IEC 19794, ISO/IEC 24761, ISO/IEC 29164: biomeetriliselt hõivurilt otse või töötlusega saadud teave, näiteks käe siluett

ISO 19092: hõivatavad ja töödeldavad algsed biomeetrilised (toor)andmed

ISO/IEC 24713: lõppkasutaja biomeetrikut esindavad toorandmed biomeetriasüsteemi hõivatuna

ISO/IEC 24714: biomeetriliselt andurilt hõivatud anmed, mida saab jäädvustada isiu biomeetrilise etalonina või kasutada võrdlemiseks varemjäädvustatud biomeerilise etaloni andmetega isiku kontrollimise või tuvastuse eesmärgil

vt ka biomeetriateimik