biometric reference rate

etalonosa

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaetalone sisaldavate iomeetrialiikmekirjete suhtarv
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestust olenemata hõivesobiva biomeetriku olemasolust.See süsteemi võimetest ja biomeetrliste proovide võttu reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab seda protsentosa vaadeldavast liikmeskonnast, millel on liikmestuskirjetes mingid biomeetriaetalonid.
Märkus 2 See arv võidakse määrata eraldi igale liikmestuse alamsüsteemile, millel on erinev liikmestuspoliitika.
Märkus 3 Nõuetevastased etalonid loetakse etalonideks.
= proportion of biometric enrolment data records that contain a biometric reference
Note 1. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has any biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2 to entry: This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 3 to entry: Non-conformant references are considered as references.

Toimub laadimine

biometric reference rate

etalonosa

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaetalone sisaldavate iomeetrialiikmekirjete suhtarv
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestust olenemata hõivesobiva biomeetriku olemasolust.See süsteemi võimetest ja biomeetrliste proovide võttu reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab seda protsentosa vaadeldavast liikmeskonnast, millel on liikmestuskirjetes mingid biomeetriaetalonid.
Märkus 2 See arv võidakse määrata eraldi igale liikmestuse alamsüsteemile, millel on erinev liikmestuspoliitika.
Märkus 3 Nõuetevastased etalonid loetakse etalonideks.
= proportion of biometric enrolment data records that contain a biometric reference
Note 1. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has any biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2 to entry: This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 3 to entry: Non-conformant references are considered as references.

Palun oodake...

Tõrge

biometric reference rate

etalonosa

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaetalone sisaldavate iomeetrialiikmekirjete suhtarv
Märkus 1 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestust olenemata hõivesobiva biomeetriku olemasolust.See süsteemi võimetest ja biomeetrliste proovide võttu reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab seda protsentosa vaadeldavast liikmeskonnast, millel on liikmestuskirjetes mingid biomeetriaetalonid.
Märkus 2 See arv võidakse määrata eraldi igale liikmestuse alamsüsteemile, millel on erinev liikmestuspoliitika.
Märkus 3 Nõuetevastased etalonid loetakse etalonideks.
= proportion of biometric enrolment data records that contain a biometric reference
Note 1. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has any biometric references in the biometric enrolment data records.
Note 2 to entry: This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 3 to entry: Non-conformant references are considered as references.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!