biometric reference ratio

etalonisuhe

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilist etaloni sisaldavate biomeetrialiikmekirjete suhtosa kõigist biomeetrialiikmekirjetest
Märkus 1 Seda arvu võidakse eraldi määrata liikmestuse alamsüsteemidele, kus liikmestuspoliitika on teistsugune.
Märkus 2 Nõuetevastased etalonid loetakse etalonideks.
Märkus 3 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestamist, hõivatavate biomeetrikute olemasolust sõltumata. See süsteemi võimetest ja biomeetriaproovide hõivet reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab mingeid biomeetriaetalone sisaldavate biomeetrialiikmekirjete protsentosa vaadeldavas liikmestatud subjektikogumis.
= ratio of the number of biometric enrolment data records containing any biometric references to all biometric enrolment data records
Note 1. This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 2. Non-conformant references are considered as references.
Note 3. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating the acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has any biometric references in the biometric enrolment data records.

Toimub laadimine

biometric reference ratio

etalonisuhe

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilist etaloni sisaldavate biomeetrialiikmekirjete suhtosa kõigist biomeetrialiikmekirjetest
Märkus 1 Seda arvu võidakse eraldi määrata liikmestuse alamsüsteemidele, kus liikmestuspoliitika on teistsugune.
Märkus 2 Nõuetevastased etalonid loetakse etalonideks.
Märkus 3 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestamist, hõivatavate biomeetrikute olemasolust sõltumata. See süsteemi võimetest ja biomeetriaproovide hõivet reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab mingeid biomeetriaetalone sisaldavate biomeetrialiikmekirjete protsentosa vaadeldavas liikmestatud subjektikogumis.
= ratio of the number of biometric enrolment data records containing any biometric references to all biometric enrolment data records
Note 1. This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 2. Non-conformant references are considered as references.
Note 3. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating the acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has any biometric references in the biometric enrolment data records.

Palun oodake...

Tõrge

biometric reference ratio

etalonisuhe

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilist etaloni sisaldavate biomeetrialiikmekirjete suhtosa kõigist biomeetrialiikmekirjetest
Märkus 1 Seda arvu võidakse eraldi määrata liikmestuse alamsüsteemidele, kus liikmestuspoliitika on teistsugune.
Märkus 2 Nõuetevastased etalonid loetakse etalonideks.
Märkus 3 Mõned biomeetriasüsteemid nõuavad kõigi taotlejate liikmestamist, hõivatavate biomeetrikute olemasolust sõltumata. See süsteemi võimetest ja biomeetriaproovide hõivet reguleerivatest poliitikatest sõltuv suhe iseloomustab mingeid biomeetriaetalone sisaldavate biomeetrialiikmekirjete protsentosa vaadeldavas liikmestatud subjektikogumis.
= ratio of the number of biometric enrolment data records containing any biometric references to all biometric enrolment data records
Note 1. This can be enumerated individually for enrolment subsystems with distinct enrolment policies.
Note 2. Non-conformant references are considered as references.
Note 3. Some biometric systems require the enrolment of all applicants regardless of the availability of acquirable biometric characteristics. This ratio, which depends upon system capabilities and policies regulating the acquisition of biometric samples, characterizes the percentage of a given enrolled population that has any biometric references in the biometric enrolment data records.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!