bias *

nihe (1)

olemus
statistikas:
väärtuse süstemaatiline hälve mingist alusväärtusest

Wiktionary:
5. (statistics) the difference between the expectation of the sample estimator and the true population value, which reduces the representativeness of the estimator by systematically distorting it

ISO/IEC Guide 99:
süstemaatilise mõõtevea hinnang
= estimate of a systematic measurement error

ISO/IEC 22989:
teatud objektide, isikute või rühmade käsitlemise süstemaatiline erinevus teistega võrreldes;
käsitlemine on ükskõik milline tegevus, sealhulgas tajumine, vaatlus, esitus, prognoosimine või otsustus
= systematic difference in treatment of certain objects, people or groups in comparison to others
Note. Treatment is any kind of action, including perception, observation, representation, prediction or decision.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bias_(statistics)

vt ka
- ajanihe
- nihe (2)
- nihutatud
- nihkeviga

Toimub laadimine

bias *

nihe (1)

olemus
statistikas:
väärtuse süstemaatiline hälve mingist alusväärtusest

Wiktionary:
5. (statistics) the difference between the expectation of the sample estimator and the true population value, which reduces the representativeness of the estimator by systematically distorting it

ISO/IEC Guide 99:
süstemaatilise mõõtevea hinnang
= estimate of a systematic measurement error

ISO/IEC 22989:
teatud objektide, isikute või rühmade käsitlemise süstemaatiline erinevus teistega võrreldes;
käsitlemine on ükskõik milline tegevus, sealhulgas tajumine, vaatlus, esitus, prognoosimine või otsustus
= systematic difference in treatment of certain objects, people or groups in comparison to others
Note. Treatment is any kind of action, including perception, observation, representation, prediction or decision.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bias_(statistics)

vt ka
- ajanihe
- nihe (2)
- nihutatud
- nihkeviga

Palun oodake...

Tõrge

bias *

nihe (1)

olemus
statistikas:
väärtuse süstemaatiline hälve mingist alusväärtusest

Wiktionary:
5. (statistics) the difference between the expectation of the sample estimator and the true population value, which reduces the representativeness of the estimator by systematically distorting it

ISO/IEC Guide 99:
süstemaatilise mõõtevea hinnang
= estimate of a systematic measurement error

ISO/IEC 22989:
teatud objektide, isikute või rühmade käsitlemise süstemaatiline erinevus teistega võrreldes;
käsitlemine on ükskõik milline tegevus, sealhulgas tajumine, vaatlus, esitus, prognoosimine või otsustus
= systematic difference in treatment of certain objects, people or groups in comparison to others
Note. Treatment is any kind of action, including perception, observation, representation, prediction or decision.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bias_(statistics)

vt ka
- ajanihe
- nihe (2)
- nihutatud
- nihkeviga

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!