biometric reference

biomeetriline etalon, biomeetriaetalon

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
üks või mitu talletatavat
biomeetrilise andmesubjektiga seotud ja
võrdluseks kasutatavat
biomeetrilist proovi, biomeetrilist malli
või biomeetrilist mudelit
Näiteid: näokujutis passis, sõrmejälje eripunktide andmik ID-kaardil,
Gaussi segamudel andmebaasis kõneleja tuvastuseks.
Märkus 1 Biomeetriline etalon võidakse luua otseste või kaudsete lisaandmete, näiteks universaalse taustmudeli UBM abil.
Märkus 2 Võrdlemisel võidakse subjektiks või objektiks määrata meelevaldselt. Mõnedes võrdlustes võidakse biomeetriline etalon võtta võrdlussubjektiks, muud biomeetriaetalonid või sisestatavad biomeetrilised proovid aga võrdlusobjektiks. Näiteks topeltliikmestuse kontrollimisel kasutatakse biomeetrilist etaloni subjektina, mida võrreldakse kõigi muude andmebaasis olevate etalonidega.
= one or more stored biometric samples, biometric templates or biometric models attributed to a biometric data subject and used as the object of biometric comparison
EXAMPLE: Face image stored digitally on a passport; fingerprint minutiae template on a National ID card or Gaussian Mixture Model for speaker recognition, in a database.
Note 1. A biometric reference may be created with implicit or explicit use of auxiliary data, such as Universal Background Models.
Note 2. The subject/object labelling in a comparison can be arbitrary. In some comparisons a biometric reference can potentially be used as the subject of the comparison with other biometric references or incoming biometric samples and input to a biometric algorithm for comparison. For example, in a duplicate enrolment check a biometric reference will be used as the subject for comparison against all other biometric references in the database.


vt ka
- biomeetriaetalonibaas

- biomeetriaetalonikirje
- biomeetrilise etaloni identifikaator
- biomeetrilise etaloni sobitus

Toimub laadimine

biometric reference

biomeetriline etalon, biomeetriaetalon

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
üks või mitu talletatavat
biomeetrilise andmesubjektiga seotud ja
võrdluseks kasutatavat
biomeetrilist proovi, biomeetrilist malli
või biomeetrilist mudelit
Näiteid: näokujutis passis, sõrmejälje eripunktide andmik ID-kaardil,
Gaussi segamudel andmebaasis kõneleja tuvastuseks.
Märkus 1 Biomeetriline etalon võidakse luua otseste või kaudsete lisaandmete, näiteks universaalse taustmudeli UBM abil.
Märkus 2 Võrdlemisel võidakse subjektiks või objektiks määrata meelevaldselt. Mõnedes võrdlustes võidakse biomeetriline etalon võtta võrdlussubjektiks, muud biomeetriaetalonid või sisestatavad biomeetrilised proovid aga võrdlusobjektiks. Näiteks topeltliikmestuse kontrollimisel kasutatakse biomeetrilist etaloni subjektina, mida võrreldakse kõigi muude andmebaasis olevate etalonidega.
= one or more stored biometric samples, biometric templates or biometric models attributed to a biometric data subject and used as the object of biometric comparison
EXAMPLE: Face image stored digitally on a passport; fingerprint minutiae template on a National ID card or Gaussian Mixture Model for speaker recognition, in a database.
Note 1. A biometric reference may be created with implicit or explicit use of auxiliary data, such as Universal Background Models.
Note 2. The subject/object labelling in a comparison can be arbitrary. In some comparisons a biometric reference can potentially be used as the subject of the comparison with other biometric references or incoming biometric samples and input to a biometric algorithm for comparison. For example, in a duplicate enrolment check a biometric reference will be used as the subject for comparison against all other biometric references in the database.


vt ka
- biomeetriaetalonibaas

- biomeetriaetalonikirje
- biomeetrilise etaloni identifikaator
- biomeetrilise etaloni sobitus

Palun oodake...

Tõrge

biometric reference

biomeetriline etalon, biomeetriaetalon

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
üks või mitu talletatavat
biomeetrilise andmesubjektiga seotud ja
võrdluseks kasutatavat
biomeetrilist proovi, biomeetrilist malli
või biomeetrilist mudelit
Näiteid: näokujutis passis, sõrmejälje eripunktide andmik ID-kaardil,
Gaussi segamudel andmebaasis kõneleja tuvastuseks.
Märkus 1 Biomeetriline etalon võidakse luua otseste või kaudsete lisaandmete, näiteks universaalse taustmudeli UBM abil.
Märkus 2 Võrdlemisel võidakse subjektiks või objektiks määrata meelevaldselt. Mõnedes võrdlustes võidakse biomeetriline etalon võtta võrdlussubjektiks, muud biomeetriaetalonid või sisestatavad biomeetrilised proovid aga võrdlusobjektiks. Näiteks topeltliikmestuse kontrollimisel kasutatakse biomeetrilist etaloni subjektina, mida võrreldakse kõigi muude andmebaasis olevate etalonidega.
= one or more stored biometric samples, biometric templates or biometric models attributed to a biometric data subject and used as the object of biometric comparison
EXAMPLE: Face image stored digitally on a passport; fingerprint minutiae template on a National ID card or Gaussian Mixture Model for speaker recognition, in a database.
Note 1. A biometric reference may be created with implicit or explicit use of auxiliary data, such as Universal Background Models.
Note 2. The subject/object labelling in a comparison can be arbitrary. In some comparisons a biometric reference can potentially be used as the subject of the comparison with other biometric references or incoming biometric samples and input to a biometric algorithm for comparison. For example, in a duplicate enrolment check a biometric reference will be used as the subject for comparison against all other biometric references in the database.


vt ka
- biomeetriaetalonibaas

- biomeetriaetalonikirje
- biomeetrilise etaloni identifikaator
- biomeetrilise etaloni sobitus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!