AKIT
English Eesti

biometrics (1)

biomeetria (1)

Õ:mitte "biomeetrika"

olemus
ISO/IEC 18584, 19784, 19785, 19792, 19794, 2382, 24713, TR 24741, 24761, 24787, 30124, IEC 80000: isikute automaatne tuvastamine või nende identiteedi kontrollimine bioloogiliste või käitumislike karakteristikute (biomeetrikute) põhjal, kusjuures (ISO/IEC 2382):
- üldises tähenduses hõlmab igasuguste andmete loendust, mõõtmist ja statistilist analüüsi bioloogiateadustes, sealhulgas asjakohastes meditsiiniteadustes
- hõlmab biomeetrilist kontrolli ja biomeetrilist tuvastust
- "automaatne" võib sisaldada ka inimese osalust protsessis
- bioloogilisi ja käitumislikke karakteristikuid ei saa üksteisest täielikult eraldada, näiteks saadakse sõrmejäljekujutis papillaarmustrite bioloogiliste karakteristikute ja sõrme käitumusliku esituse tulemusena
- biomeetrilise kontrolli või biomeetrilist tuvastust ei tohi nimetada autentimiseks

ISO/TR 13569: automatiseeritud meetodid isiku identiteedi tuvastuseks või ta väidetava identiteedi kontrolliks füsioloogiliste või käitumislike karakteristikute põhjal

ülevaateid
https://www.slideshare.net/Pathik504/slideshow-on-biometrics

https://www.slideshare.net/lole2/biometrics-technology

http://biometrics.cse.msu.edu/Presentations/AnilJain_BridgingtheGapBiometricstoForensics_RoyalSociety_Feb14.pdf

https://www.slideshare.net/prachi19/biometric-slideshare

https://www.slideshare.net/00priya33/biometrics-25753191

https://www.researchgate.net/profile/Markus_Schatten1/publication/4359672_A_taxonomy_of_biometric_methods/links/0ba74c6c079f74d57bfe4fda/A-taxonomy-of-biometric-methods.pdf

http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-11/ftp/biomet/index.html

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-76-2.pdf

https://fas.org/irp/agency/dod/dsb/biometrics.pdf

standardid
http://www.biometricsinstitute.org/pages/international-biometrics-standards.html

turvalisus
https://www.wired.com/2016/03/biometrics-coming-along-serious-security-concerns/

https://betanews.com/2016/08/24/unsafe-biometrics/

https://www.kaspersky.com/blog/biometric-atms/13259/

https://hal.inria.fr/hal-01101552/document

http://spi.unob.cz/papers/2015/2015-06.pdf

http://www.biometricsinstitute.org/pages/vulnerability-assessments.html

http://www.academia.edu/7066983/Vulnerabilities_of_Biometric_Authentication

https://www.slideshare.net/farhandeviliicious/fingerprint-biometrics-vulnerabilities

https://www.commoncriteriaportal.org/iccc/9iccc/pdf/B2412.pdf

http://www.cse.lehigh.edu/prr/Biometrics/Archive/Papers/Adler05.pdf

http://wvuscholar.wvu.edu/reports/Speicher_Denis.pdf