AKIT
English Eesti

biometric verification

biomeetriline kontroll; biomeetriline kinnitus

Õ:ISO/IEC 2382 taunib autentimiseks nimetamist

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC 30108, 30124:
protsess biomeetriaväitele
kinnituse taotlemiseks
biomeetrilise võrdlusega,
harilikult biomeetrilise proovi ja
biomeetrilise etaloni monovõrdlusega

ISO 19092:
passitatava malli võrdlemine
konkreetse etalonmalliga,
mis põhineb väidetaval identiteedil,
näiteks kasutajanimel, kontonumbril

ISO/IEC 19792:
biomeetriatoote funktsioon,
sooritab monovõrdlust

ISO/IEC 24761:
rakendus, mis võrdlus(t)e põhjal
teeb jaatava või eitava otsuse
biomeetriaproovi(de) ja biomeetriamalli(de)
vahelise sarnasuse väite kohta

ISO/IEC 7816:
hõivega saadud andmete ja
biomeetrilise etaloni andmete
monovõrdluse protsess

juhiseid:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-76-2.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-73-4.pdf

vt ka
- biomeetriline tuvastus