AKIT
English Eesti

biometric claim

biomeetriaväide

olemus
ISO/IEC 2382, 30124:
väide, et
biomeetriahõivesubjekt on/ei ole
biomeetrilise etaloni kehaline allikas
- väita võib biomeetriasüsteemi iga kasutaja
- nimetatakse ka identiteediväiteks
- võib olla
------ jaatav ("subjekt liikmestatud")
------ eitav ("subjekt pole liikmestatud")
------ spetsiifiline
------ mittespetsiifiline
- peab olema biomeetriasüsteemi piires
- biomeetriline etalon võib olla
------ andmebaasis
------ kaardil
------ hajusalt võrgus

ISO/IEC 18584, TR 24741, 24787, 30108:
määratlus ei erine 2382 omast oluliselt

vt ka
- eitav biomeetriaväide
- jaatav biomeetriaväide