AKIT
English Eesti

biometric capture subject

biomeetriahõivesubjekt, hõivesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382, ISO/IEC 19795,
ISO/IEC 24779, ISO/IEC TR 24741:
isik, kes on
biomeetrilise hõive protsessi andmesubjekt:
- ta on hõivesubjekt ainult hõiveprotsessi kestel

vt ka
- kahjustav biomeetriahõivesubjekt
- kahjutu biomeetriahõivesubjekt
- koostöine biomeetriahõivesubjekt
- motiveeritud hõivesubjekt
- muretu hõivesubjekt
- tõrges biomeetriahõivesubjekt